Disclaimer

Ondanks de zorg die door BABZ aan de correcte invoer van de gegevens besteed wordt, kunnen zij niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies of onvolkomenheden in de gegevens op deze site. Alle informatie binnen deze site valt onder het auteursrecht. Het is daarom niet toegestaan deze gegevens zonder toestemming geheel of ten dele over te nemen en op andere wijze te publiceren. Bezoekers en/of gebruikers van onze site kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op deze site aangeboden informatie.